وقت سفارت آلمان

برای اخذ ویزای آلمان اولین مرحله انتخاب نوع ویزا و تعیین وقت سفارت است. از آنجا که انواع ویزای آلمان بسیار گوناگون بوده و بر اساس هدف سفر و مدت زمان اقامت متفاوت است، همکاران ما شما را برای انتخاب درست نوع ویزا یاری خواهند کرد. پس از انتخاب نوع ویزا و تکمیل فرم مربوطه وقت سفارت جهت انگشت نگاری و ارائه مدارک تعیین می گردد که متقاضی ویزا باید در روز تعیین شده همراه با مدارک ترجمه شده و فرم، برگه وقت و برگه واریز سفارت آلمان به سفارتخانه مراجعه نماید.

درخواست وقت سفارت آلمان

مدارک مورد نیاز جهت تعیین وقت سفارت آلمان

  • اسکن یا تصویر صفحه اول پاسپورت
  • شماره تلفن ثابت و همراه
  • آدرس ایمیل

هزینه تعیین وقت سفارت آلمان

هزینه تعیین وقت سفارت مبلغ 250,000 تومان برای هر نفر است.