وقت سفارت اتریش

برای اخذ ویزای اتریس اولین مرحله انتخاب نوع ویزا و تعیین وقت سفارت است. از آنجا که انواع ویزای اتریش بسیار گوناگون بوده و بر اساس هدف سفر و مدت زمان اقامت متفاوت است، همکاران ما شما را برای انتخاب درست نوع ویزا یاری خواهند کرد. پس از انتخاب نوع ویزا و تکمیل فرم مربوطه وقت سفارت جهت انگشت نگاری و ارائه مدارک تعیین می گردد که متقاضی ویزا باید در روز تعیین شده همراه با مدارک ترجمه شده و فرم، برگه وقت و برگه واریز سفارت اتریش به سفارتخانه مراجعه نماید.

درخواست وقت سفارت اتریش

مدارک مورد نیاز جهت تعیین وقت سفارت اتریش

  • اسکن یا تصویر صفحه اول پاسپورت
  • شماره تلفن ثابت و همراه
  • آدرس ایمیل

هزینه تعیین وقت سفارت اتریش

هزینه تعیین وقت سفارت مبلغ 200,000 تومان برای هر نفر است.